Poslovni prostori

Kuhinja, nov prostor druženja

zasnova opreme, svetil in talnih oblog: Darja Prašnikar Cerar, u. d. i. a.        foto: Peter Škrlep

Osrednji prostor druženja

Zasnova prostora: Sonja Kunčič u. d. i. a.       foto: Peter Škrlep

Mala čajna kuhinja

Zasnova opreme in svetil: Darja Prašnikar Cerar u. d. i. a.       foto: Peter Škrlep

Novi poslovni prostori v nekdanji tovarni

Zasnova opreme: Kata shopfitting&design       foto: Peter Škrlep